Ja, jeg er høysensitiv!

PSYKOLOG, MOTIVATOR OG FOREDRAGSHOLDER TROND HAUKEDAL forteller her litt av hva det vil si å være høysensitiv!

Høysensitivitet :

Omtrent hvert femte menneske / nesten 1 mill. nordmenn er født med et karaktertrekk som gjør dem ekstra sensitive og mottakelige overfor stemninger, atmosfære, andres humør, lyd, lys og lukter. Dette er estetikerne som med sin følsomhet har naturlig omsorgsevne og evne til empati – dersom omgivelsene verdsetter dem, og gir dem handlingsrom og tid. Men det moderne samfunnet har høyt tempo og mangler ”menneskekunnskap”. Slik står de høysensitive i fare for å bli en belastning for samfunnet – istedenfor å være en enorm ressurs…

• De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og stemmebruk. De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og følelser.

• De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på tøy og stoffer mot huden. • Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen.

• De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan andre mennesker har det og hva de trenger.

• I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli bearbeidet, balansert og på nytt mottakelig for inntrykk. Høysensitive trenger derfor normalt en god del ”alenetid”.

• Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting på et dypere plan. Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på et høyt kunstnerisk plan og nivå. Høysensitivitet er ”kunstner-genet” – og du kan regne med at de aller fleste malere, musikere, forfattere, og andre utøvende kunstnere på høyt nivå er høysensitive

• En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress.

Kanskje du er høysensitiv?

● Er du et menneske som så lenge du kan huske har følt deg litt annerledes?

● Som har merket at du reagerer sterkere på ting, er mer følsom for stemninger og atmosfære rundt deg?

● Oppfatter du mer av det som skjer i situasjoner, for eksempel hvordan folk «føler» og hvordan de har det?

● Ser du forbi og bak ordene og falske smil, og har en indre fornemmelse av at det ikke er dette som menes?

● Eller har du knyttet deg spesielt sterkt til en person som du følte så deg, forsto deg og ville deg godt – enten det var en av foreldrene dine, en venn, lærer eller nabo?

● Har du et rikt indre liv?

● Har du brukt tid, følelser og tanker på å forstå, se sammenhenger eller vurdere og analysere på et dypere plan?

● Er du mer verdiorientert, og i utgangspunktet mer «ordentlig» enn de fleste – og derfor bekymret og fortvilet over all urettferdighet i verden?

● Har du tenkt at det har vært noe galt med deg og at de andre er «normale»?

● Reagerer du kraftigere enn andre i enkelte situasjoner og ser etterpå at din opplevelse var riktig, men styrken og kraften i din reaksjon var noe i overkant og dermed ble du sårbar og lei deg?

Da er du sannsynligvis høysensitiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *